Category Archives: Truyện tranh

Chúc mừng Trung Thu ^_^ – Manhua Kiếm Tam – Phần 8 – Hỷ Hỷ Quả

Manhua Kiếm Tam đồng nhân

Tác giả: Hỷ Hỷ Quả

Người dịch: Cẩm Lý Ngư

Editor: Monody Le

~.**o0O – Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ – O0o**.~

~\(^o^)/~

PHẦN 007  <<  MỤC LỤC  >>  PHẦN 008

Manhua Kiếm Tam – Hỷ Hỷ Quả – Phần 7

Truyện tranh Kiếm Tam đồng nhân

Tác giả: Hỷ Hỷ Quả

Người dịch: Cẩm Lý Ngư

Edit: Monody Le

PHẦN 7
Tiếp tục đọc

Manhua Kiếm Tam – Hỷ Hỷ Quả – Phần 6

Truyện tranh Kiếm Tam đồng nhân

Tác giả: Hỷ Hỷ Quả

Người dịch: Cẩm Lý Ngư

Edit: Monody Le

PHẦN 6 Tiếp tục đọc

Manhua Kiếm Tam – Hỷ Hỷ Quả – Phần 5

Truyện tranh Kiếm Tam đồng nhân

Tác giả: Hỷ Hỷ Quả

Người dịch: Cẩm Lý Ngư

Edit: Monody Le

PHẦN 5

Tiếp tục đọc

Manhua Kiếm Tam – Hỷ Hỷ Quả – Phần 4

Truyện tranh Kiếm Tam đồng nhân

Tác giả: Hỷ Hỷ Quả

Người dịch: Cẩm Lý Ngư

Edit: Monody Le

PHẦN 4

Tiếp tục đọc

Manhua Kiếm Tam – Hỷ Hỷ Quả – Phần 3

Truyện tranh Kiếm Tam đồng nhân

Tác giả: Hỷ Hỷ Quả

Người dịch: Cẩm Lý Ngư

Edit: Monody Le

PHẦN 3
Tiếp tục đọc

Manhua Kiếm Tam – Hỷ Hỷ Quả – Phần 2

Truyện tranh Kiếm Tam đồng nhân

Tác giả: Hỷ Hỷ Quả

Người dịch: Cẩm Lý Ngư

Edit: Monody Le

PHẦN 2
Tiếp tục đọc

Manhua Kiếm Tam – Hỷ Hỷ Quả – Phần 1

Truyện tranh Kiếm Tam đồng nhân

Tác giả: Hỷ Hỷ Quả

Người dịch: Cẩm Lý Ngư aka Alice Swood

Edit: Monody Le

PHẦN 1 Tiếp tục đọc