List Đam Mỹ 2

 1. Ác Bá Nan Đương – Khấu Huyền Chấn Tuyết
 2. Ảnh đế là ta bạn trai trước – Thanh Sắc đích Ngư
 3. Anh dũng chịu chết hệ thống – Tuyết Nguyên U Linh
 4. Báo ân cuối cùng lấy thân báo đáp – Khúc Lưu Y
 5. Bệ hạ thỉnh tam tư – Tiểu Ngô Quân
 6. Bị ta giết chết chí ái đã trở lại – Chính Manh Quân
 7. Các ngươi nam sinh chơi trò chơi thật là lợi hại nga~ – Dịch Tu La
 8. Cẩu Cẩu – Hạ Tiểu Chính
 9. Còn không công khai đã ly hôn – Đoản Miệt Tử Sai Sai
 10. Của ta tinh thần thể bị ăn làm sao đây? – Quốc Tử Giám
 11. Đàm luyến ái không bằng truy tinh – Dẫn Lộ Tinh
 12. Đồ đệ đã hắc hóa – Dung Hằng
 13. Độc Sủng Sửu Phu – Quyết Tuyệt
 14. Dục hỏa phần thân – Thiên Nham
 15. Giới bóng đá siêu sao – An Bích Liên
 16. Hảo tưởng tử nhất tử – Nhập Sắc
 17. Hoa Chi Loạn Độn – Phong Tâm Hủy
 18. Học bá đánh mặt công lược – Nguyên Mộng Viên
 19. Kẻ thù cứ muốn công lược ta – Đạm Mặc Chiết Chi
 20. Khoái xuyên chi công bằng giao dịch – Hiểu Vân Thiên Lý
 21. Khoái xuyên chi ta ngược sơ luyến trăm ngàn biến – Mộ Kỷ Độ
 22. Khoái xuyên chi tác giả hắn tổng là ngoạn nhân vật chính – Chử Trì
 23. Khoái xuyên chi xử lý tình địch – Vô Nha Tử
 24. Không cần kỳ thị giống loài – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 25. Không chịu chia tay bạn trai trùng sinh – Hoa Tâm Giả
 26. Không chuẩn mù liêu ta – Dương Kiều La
 27. Không đánh ngươi không biết ta là phản phái – Trường Không Hạo Nguyệt Thời
 28. Kim chủ hắn tám thành có bệnh – Tiêu Mạc Nhân
 29. Kim chủ một chút cũng không thích ta – Nhất Chỉ Đại Nhạn
 30. Lão Cung nhà ta mất trí nhớ – Tô Cảnh Nhàn
 31. Luận giả diễn thực làm chính xác phương pháp – Vũ Điền Quân
 32. Luận một cái hắc phấn tự mình tu dưỡng – Vũ Điền Quân
 33. Luôn có một khoản công quân thích hợp ngươi – Chính Nguyệt Sơ Bát
 34. Mạt thế chi tiểu càn khôn – Đào Hoa Hoán Tửu 13
 35. Mạt thế đến đây – Bạo Vũ Thành
 36. Mệnh bất cửu hĩ – Mặc Tây Kha
 37. Nam chủ ngươi băng – Thanh Sắc đích Ngư
 38. Nam nhi tại hiện đại – Chu Hiểu Nhiễm
 39. Nghe nói ta muốn đổ đại môi – Nhân Sinh Nhược Sơ
 40. Nhân vật chính, cầu bỏ qua – Sơ Trúc Tiêu Tiêu
 41. Nhất Cầu Thành Danh – Diêu Duệ Hạm Đạm
 42. Nhất kiện hắc hóa – Liễu Liễu Hoa Sự
 43. Nhi tử cùng bạn trai trước nhi tử yêu nhau làm sao đây – Mộ Hoa Nhan
 44. Những ngày xuyên việt luôn bị nam chính công lược – Vân Phù Nhật
 45. Phản phái cùng chính phái đều muốn công lược ta – Phác Đao Nhất Lang
 46. Siêu sao là cái hệ thống – Mộc Lan Trúc
 47. Sóng vai mà đi – Sương Tằng Chi Hạ
 48. Sử thượng tối ô nam chủ – Nhất Chỉ Tình Thư
 49. Ta xem các ngươi như bạn hữu – Nghênh Dương
 50. Thẳng nam ác mộng – Dát Dát Áp
 51. Thế thân thượng vị công lược – Hoa Trản
 52. Thịnh Thế Quốc Sư – Mộc Lan Trúc
 53. Thỉnh tôn trọng nhân vật phụ chỉ số thông minh – Quan Tây Chử
 54. Tiền Vệ Đại Sư – Tiềm Thủy Tiểu Yêu
 55. Tiểu kết ba – Tầm Hương Tung
 56. Tinh tế cường lực liên nhân – Khốn Thành Hùng Miêu
 57. Tinh Tế Kê Tra Quan – Thanh Sắc Vũ Dực
 58. Toàn thân đều là gai – Trúc Diệc Tâm
 59. Tối cường kinh kỷ nhân – Vũ Lạc Khinh Trần
 60. Tra công hắn bạch nguyệt quang không diễn theo kịch bản – Tróc Văn Công Tử
 61. Tra công ngươi hảo, ta là tiện thụ – Lịch Ca
 62. Trở thành nam thần 100 loại phương thức – Tử Di Nương Nương
 63. Trùng sinh chi khoát nhiên – Duyên Hà Cố
 64. Trùng sinh trở về bạn trai có đối tượng làm sao đây? – A Nguyễn Hữu Tửu
 65. Túc Cầu Vạn Tuế – Diêu Duệ Hạm Đạm
 66. Vi chủ giác tống quang hoàn đích nam nhân – Lâu Bất Nguy
 67. Xuyên thư chi liêu hán công lược – Công Tử Vu Ca
%d bloggers like this: