Tag Archives: CONVERT

[C] Cẩu Cẩu – Hạ Tiểu Chính

Cẩu Cẩu

Tác giả: Hạ Tiểu Chính

Thể loại: Hiện đại, hắc ám, tù cấm, cường thủ hào đoạt, song tính sinh tử, cao H

Tình trạng: Đã hoàn thành

Long Mã nhân khí 91082

CP: Quỷ súc bệnh kiều công x Yếu đuối nhát gan thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Sau đó, hắn trở thành nữ trang cự cự – Diễm Quy Khang – Ongoing~

Sau đó, hắn trở thành nữ trang cự cự

Tác giả: Diễm Quy Khang

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, showbiz, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Chương 130~

Tích phân: Tấn Giang 442,963,936

CP: Phúc hắc tang bệnh công x Nữ trang ngạo kiều thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Mệnh Bất Cửu Hĩ – Mặc Tây Kha

Mệnh Bất Cửu Hĩ

Tác giả: Mặc Tây Kha

Thể loại: Hiện đại, huyền ảo, linh dị, huyền nghi, showbiz, cường cường, ngọt sủng, niên hạ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 643,695,552

CP: Cao lĩnh chi hoa ngây thơ tiểu nãi cẩu công x Táo bạo lưu manh lão tài xế dụ thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Hỗn Nguyên Tu Chân Lục – Y Lạc Thành Hỏa – Ongoing~

Hỗn Nguyên Tu Chân Lục

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa

Thể loại: Trùng sinh, dị thế, tu chân, cường cường, thăng cấp lưu sảng văn, dưỡng thành, ngọt sủng

Tình trạng: Chương 275~

Tích phân: Tấn Giang 735,585,024

CP: Chính trực trung khuyển công x Cao lãnh nữ vương thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Còn không công khai đã ly hôn – Đoản Miệt Tử Sai Sai

Còn không công khai đã ly hôn

Tác giả: Đoản Miệt Tử Sai Sai

Thể loại: Hiện đại, showbiz, gương vỡ lại lành, vi ngược

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 404,128,896

CP: Muộn tao si tình công x Tiêu sái bình tĩnh thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Ta khả năng là cái giả phản phái – Đường Mật – Ongoing~

Ta khả năng là cái giả phản phái

Tác giả: Đường Mật

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, cường cường, ngược công

Tình trạng: Chương 95

Tích phân: Tấn Giang 193,204,016

CP: Tinh phân cuồng khuyển công x Cao lãnh bạc tình thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Nhất kiện hắc hóa – Liễu Liễu Hoa Sự

Nhất kiện hắc hóa

Tác giả: Liễu Liễu Hoa Sự

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, niên hạ, dưỡng thành, cường cường

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 4,795,231

CP: Hắc hóa lang tể công x Ôn nhu lược tra thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Bóng Đá Thượng Đế – An Bích Liên – Ongoing~

Bóng Đá Thượng Đế

Tác giả: An Bích Liên

Thể loại: Hiện đại, nhiệt huyết cạnh kỹ, đồng nhân bóng đá, thăng cấp lưu sảng văn, cường cường

Tình trạng: Chương 306~

Tích phân: Tấn Giang 294,196,064

CP: CR7 công =)))~

Văn án Tiếp tục đọc

[C] Bạo Hồng – Phong Hoa Như Cố – Ongoing~

Bạo Hồng

Tác giả: Phong Hoa Như Cố

Thể loại: Trùng sinh, xuyên việt, showbiz, hào môn, cường cường, sảng văn, ngọt sủng

Tình trạng: Chương 117

Tích phân: Tấn Giang 277,440,000

CP: Muộn tao trung khuyển công x Ôn hòa nữ vương thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Không cần kỳ thị giống loài – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Không cần kỳ thị giống loài

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Hiện đại, thần quái, huyền ảo, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 4,891,552,256

CP: Ngạo kiều muộn tao trung khuyển công x Thâm tàng bất lậu ngốc manh thụ

Văn án

Tiếp tục đọc