Cập nhật truyện Ongoing~

STT

Tên truyện Tác giả Tiến độ

New Updates

1

Ta có thuốc a Y Lạc Thành Hỏa Đã hoàn thành

1001 ~ 1085

2

Nam chủ ngươi băng Thanh Sắc đích Ngư

Đã hoàn thành

3

Đế Quốc Đoàn Tử Oa Qua Oa

Chương 152

4

Trùng sinh chi tiện thụ sẽ thành tra Trần Thế Chi Thương

Chương 73

5

Mộng Trung Du Sênh Tiêu Thích Thích Chương 352

6

Công lược cái kia tra công Tức Mặc Dao Chương 142

7

Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam Nam Qua Lão Yêu Chương 273

8

Trùng tố nhân sinh Bát Gia Đảng Chương 165

9

Tinh tế tu chân tông sư Hoa Phi Bạch Chương 251

 

[C] Ta có thuốc a! – Y Lạc Thành Hỏa (New Updates: 1001 ~ 1085) [Chính văn hoàn]

11Ta có thuốc a

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa

Thể loại: Xuyên việt, hệ thống, dị thế, huyền ảo, cường cường, thăng cấp lưu sảng văn, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 2,343,530,240

CP: Ôn nhu phúc hắc công x Nhuyễn manh quai xảo thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Tinh tế tu chân tông sư – Hoa Phi Bạch – Ongoing~

Tinh tế tu chân tông sư

Tác giả: Hoa Phi Bạch

Thể loại: Xuyên việt, tương lai tinh tế, tu chân, tiếu binh hướng đạo, cường cường, ngọt sủng, sư đồ niên hạ

Tình trạng: Chương 251

Tích phân: Tấn Giang 69,088,576

CP: Tinh phân xà tinh bệnh cuồng khuyển tiếu binh công x Bình tĩnh cơ trí nữ vương hướng đạo thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Trùng tố nhân sinh – Bát Gia Đảng – Ongoing~

Trùng tố nhân sinh

Tác giả: Bát Gia Đảng

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hào môn, showbiz, thương chiến, cường cường, ngọt sủng, sảng văn

Tình trạng: Chương 165

Tích phân: Tấn Giang 238,560,528

CP: Kiện khí trung khuyển công x Ôn hòa kiên nghị thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam – Nam Qua Lão Yêu – Ongoing~

Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Thể loại: Xuyên việt, dị thế, tu chân, phong thủy, cường cường, ngọt sủng, sảng văn

Tình trạng: Chương 273

Tích phân: Tấn Giang 772,332,800

CP: Đối ngoại băng sơn khí phách đối thụ ôn nhu sủng nịch công x Đối ngoại ôn hòa bình tĩnh đối công nhuyễn manh ngoan ngoãn thụ

Văn án Tiếp tục đọc

[C] Không đánh ngươi không biết ta là phản phái – Trường Không Hạo Nguyệt Thời

Không đánh ngươi không biết ta là phản phái

Tác giả: Trường Không Hạo Nguyệt Thời

Thể loại: Phản xuyên thư, mạt thế, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 17,297,382

CP: Trung khuyển công x Hung tàn thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Bị ta giết chết chí ái đã trở lại – Chính Manh Quân

Bị ta giết chết chí ái đã trở lại

Tác giả: Chính Manh Quân

Thể loại: Hiện đại, ngược luyến, tương ái tương sát, hắc ám hệ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 29,971,672

CP: Vặn vẹo quỷ súc công x Âm u bệnh kiều thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Kẻ thù cứ muốn công lược ta – Đạm Mặc Chiết Chi

Kẻ thù cứ muốn công lược ta

Tác giả: Đạm Mặc Chiết Chi

Thể loại: Trùng sinh, dị thế, tu chân, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 24,219,082

CP: Xuyên thư trung khuyển công x Trùng sinh bạo lực thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Tiểu kết ba – Tầm Hương Tung

Tiểu kết ba

Tác giả: Tầm Hương Tung

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 271,165,472

CP: Táo bạo kiện khí học tra công x Nhát gan nói lắp học bá thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Trở thành nam thần 100 loại phương thức – Tử Di Nương Nương

Trở thành nam thần 100 loại phương thức

Tác giả: Tử Di Nương Nương

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 44,867,880

CP: Si tình trung khuyển công x Diễn kỹ đế lạnh bạc thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Học bá đánh mặt công lược – Nguyên Mộng Viên

Học bá đánh mặt công lược

Tác giả: Nguyên Mộng Viên

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, báo thù, cường cường

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 77,968,416

CP: Trung khuyển công x Bình tĩnh thụ

Văn án

Tiếp tục đọc