Địa chỉ Wattpad

Thời gian này tớ bận học với làm thêm nên không thường xuyên cv truyện được. Bản thân tớ lại có bắt buộc chứng, cv mà không edit names kỹ là cả người khó chịu ăn ngủ không yên =_= Cho nên bao lâu nay không có đăng truyện.

Tớ chuyển sang cv truyện chưa hoàn, truyện hoàn thì bộ nào ngắn với hay mới làm. Bây giờ cũng chuyển sang dùng wattpad cho tiện lợi với các bạn hay đọc truyện trên smartphone. Tớ đưa địa chỉ lên đây để các bạn vào đọc. Trên đó tớ up cả đam mỹ lẫn ngôn tình, có thịt không thịt, mới đầu hơi ít truyện, về sau tớ sẽ chậm rãi bổ sung thêm ha 🙂

https://www.wattpad.com/user/AliceSwood

Advertisements

Cập nhật truyện Ongoing~

STT

Tên truyện Tác giả Tiến độ

New Updates

1

Ta có thuốc a Y Lạc Thành Hỏa Đã hoàn thành

1001 ~ 1085

2

Nam chủ ngươi băng Thanh Sắc đích Ngư

Đã hoàn thành

3

Đế Quốc Đoàn Tử Oa Qua Oa

Chương 152

4

Trùng sinh chi tiện thụ sẽ thành tra Trần Thế Chi Thương

Chương 73

5

Mộng Trung Du Sênh Tiêu Thích Thích Chương 352

6

Công lược cái kia tra công Tức Mặc Dao Chương 142

7

Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam Nam Qua Lão Yêu Chương 273

8

Trùng tố nhân sinh Bát Gia Đảng Chương 165

9

Tinh tế tu chân tông sư Hoa Phi Bạch Chương 251

 

[C] Những ngày xuyên việt luôn bị nam chính công lược – Vân Phù Nhật

Những ngày xuyên việt luôn bị nam chính công lược

Tác giả: Vân Phù Nhật

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 136,326,896

CP: Độc chiếm dục bạo biểu công x Nhuyễn manh thụ

Văn án Tiếp tục đọc

[C] Thần Cấp Tiền Đạo – Bắc Thần Diệc Bắc – Ongoing~

Thần Cấp Tiền Đạo

Tác giả: Bắc Thần Diệc Bắc

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, nhiệt huyết cạnh kỹ, đồng nhân bóng đá, thăng cấp lưu sảng văn, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Chương 128~

Tích phân: Tấn Giang 60,057,576

CP: De Gea công ^_^

Văn án Tiếp tục đọc

[C] Cầu Vương Chi Lộ – Vãn Yên Lương – Ongoing~

Cầu Vương Chi Lộ

Tác giả: Vãn Yên Lương

Thể loại: Xuyên việt trùng sinh, hiện đại, nhiệt huyết cạnh kỹ, đồng nhân bóng đá, thăng cấp lưu sảng văn, cường cường

Tình trạng: Chương 165

Tích phân: Tấn Giang 112,105,760

CP: Messi công (Chắc thế ~ Tuy rằng Messi thân cao 1m7 nhưng khí tràng 2m1 =.,=)

Văn án Tiếp tục đọc

[C] Đệ Nhất Môn Thần – Thi Hòa Viễn Phương – Ongoing~

Đệ Nhất Môn Thần

Tác giả: Thi Hòa Viễn Phương

Thể loại: Xuyên việt trùng sinh, hiện đại, nhiệt huyết cạnh kỹ, đồng nhân bóng đá, thăng cấp lưu sảng văn, cường cường, chủ công

Tình trạng: Chương 165

Tích phân: Tấn Giang 92,772,608

CP: Kaka thụ ~

Văn án Tiếp tục đọc

[C] Tuyệt Đối Thần Phục – Nam Đảo Anh Đào – Ongoing~

Tuyệt Đối Thần Phục

Tác giả: Nam Đảo Anh Đào

Thể loại: Xuyên việt, trùng sinh, hiện đại, nhiệt huyết cạnh kỹ, đồng nhân bóng đá, thăng cấp lưu sảng văn, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Chương 463

Tích phân: Tấn Giang 774,494,784

CP: CR7 công, phó CP Kaka công :)~

Văn án Tiếp tục đọc

[C] Sóng vai mà đi – Sương Tằng Chi Hạ

Sóng vai mà đi

Tác giả: Sương Tằng Chi Hạ

Thể loại: Hiện đại, nhiệt huyết cạnh kỹ, đồng nhân bóng đá, cường cường

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 147,000,128

CP: CR7 công 🙂

Văn án Tiếp tục đọc

[C] Bóng Đá Thượng Đế – An Bích Liên – Ongoing~

Bóng Đá Thượng Đế

Tác giả: An Bích Liên

Thể loại: Hiện đại, nhiệt huyết cạnh kỹ, đồng nhân bóng đá, thăng cấp lưu sảng văn, cường cường

Tình trạng: Chương 238~

Tích phân: Tấn Giang 294,196,064

CP: CR7 công =)))~

Văn án Tiếp tục đọc

[C] Giới bóng đá siêu sao – An Bích Liên

Giới bóng đá siêu sao

Tác giả: An Bích Liên

Thể loại: Xuyên việt, trùng sinh, hiện đại, nhiệt huyết cạnh kỹ, đồng nhân bóng đá, thăng cấp lưu sảng văn, cường cường, ngọt sủng, [hạ khắc thượng]

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 584,283,200

CP: Kaka công <3~

Văn án Tiếp tục đọc

[C] Túc Cầu Vạn Tuế – Diêu Duệ Hạm Đạm

Túc Cầu Vạn Tuế

Tác giả: Diêu Duệ Hạm Đạm

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, nhiệt huyết cạnh kỹ, đồng nhân bóng đá, thăng cấp lưu sảng văn, cường cường, chủ công

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 681,216,064

CP: CR7 thụ =))))~

Văn án Tiếp tục đọc

[C] Nhất Cầu Thành Danh – Diêu Duệ Hạm Đạm

Nhất Cầu Thành Danh

Tác giả: Diêu Duệ Hạm Đạm

Thể loại: Hiện đại, nhiệt huyết cạnh kỹ, đồng nhân bóng đá, bàn tay vàng sảng văn, cường cường, ngọt sủng, hỗ công

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 311,948,288

CP: Nho nhã ôn nhu công x Dương quang kiện khí công

Văn án Tiếp tục đọc