Cập nhật truyện Ongoing~

STT

Tên truyện Tác giả Tiến độ

New Updates

1

Ta có thuốc a Y Lạc Thành Hỏa Chương 940

871 ~ 940

2

BOSS tìm chết chỉ nam Quyết Tuyệt Đã hoàn thành

314 ~ 344
(Hoàn)

3

Hiện đại thiên sư thực lục Y Lạc Thành Hỏa

Đã hoàn thành

 151 ~ 214
(Hoàn)

4

Thiếu tướng tu chân nhật thường Mijia

Đã hoàn thành

115 ~ 127
(Hoàn)

5

Nam chủ ngươi băng Thanh Sắc đích Ngư

Chương 81

6

Đế Quốc Đoàn Tử Oa Qua Oa

Chương 152

7

Trùng sinh chi tiện thụ sẽ thành tra Trần Thế Chi Thương

Chương 73

8

Quỷ Chi Tử Hà Phong Đình Đã hoàn thành  205 ~ 240
(Hoàn)

9

Mộng Trung Du Sênh Tiêu Thích Thích Chương 352

 

[C] Cố Niệm Nhược Sơ – Khởi Ti Kê

Cố Niệm Nhược Sơ

Tác giả: Khởi Ti Kê

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, cổ điển âm nhạc, gương vỡ lại lành, ngược tâm

Tình trạng: Đã hoàn thành

CP: Trước tra sau chân chó ôn nhu công x Trước tiện sau cao lãnh quyết tuyệt thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Luận một cái huyền ảo tác giả thế giới quan sập đổ – Vũ Điền Quân

Luận một cái huyền ảo tác giả thế giới quan sập đổ

Tác giả: Vũ Điền Quân

Thể loại: Hiện đại, huyền ảo, tu chân, võng văn, ngọt sủng, niên hạ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 252,372,688

CP: Vạn nhân mê tự kỷ công x Vạn thú mê đan xuẩn thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Mọi người đều thầm mến ta – Đản Bạch

Mọi người đều thầm mến ta

Tác giả: Đản Bạch

Thể loại: Dị thế, tu chân, hệ thống, cường cường, ngụy NP, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 363,794,208

CP: Tam quan bất chính tinh phân công x Vạn nhân mê mỹ nhân thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Minh chủ rất ủy khuất – Tiêu Huyền

Minh chủ rất ủy khuất

Tác giả: Tiêu Huyền

Thể loại: Xuyên việt, Kiếm Tam, cổ trang, giang hồ, võ hiệp, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 31,522,534

CP: Si hán trung khuyển công x Cao lãnh nữ vương thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Nhất không cẩn thận thống phá thiên – Long Thất

Nhất không cẩn thận thống phá thiên

Tác giả: Long Thất

Thể loại: Dị thế, tu chân, cường cường, tự công tự thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 803,545,984

CP: Vạn nhân khủng · Trung nhị bệnh kiều công x Vạn nhân mê · Manh khống chán đời thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Công lược cái kia tra công – Tức Mặc Dao – Ongoing~

Công lược cái kia tra công

Tác giả: Tức Mặc Dao

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, ngược tra công

Tình trạng: Chương 142 ~

Tích phân: Tấn Giang 1,192,307,456

CP: Mặc kệ cái gì thuộc tính cuối cùng đều sẽ bị ngược thành trung khuyển tiện công x Tra độ bạo biểu · Bạc tình quả tính · Diễn kỹ đế · Tự kỷ thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Mê đệ mùa xuân – Túy Ẩm Trường Ca

Mê đệ mùa xuân

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Thể loại: Hiện đại, showbiz, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 172,715,792

CP: Phúc hắc ôn nhu công x Đậu bỉ si hán thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Tối cường thải kiểm bàn tay vàng – Thủy Sâm Sâm

Tối cường thải kiểm bàn tay vàng

Tác giả: Thủy Sâm Sâm

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, cường cường, ngược não tàn, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 178,364,000

CP: Muộn tao trung khuyển công x Bạo kiều nữ vương thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Ta nghe thấy ngươi thanh âm – Vân Xuất Tụ

Ta nghe thấy ngươi thanh âm

Tác giả: Vân Xuất Tụ

Thể loại: Hiện đại, song tính sinh tử, trung H, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

CP: Bá đạo quỷ súc công x Lạc quan kiện khí thụ

Văn án

Tiếp tục đọc

[C] Sau khi phản phái nhặt được kịch bản – U Linh Ái CP

Sau khi phản phái nhặt được kịch bản

Tác giả: U Linh Ái CP

Thể loại: Phản xuyên thư, hệ thống, dị thế, tu chân, cường cường, sư đồ niên hạ, ngược công

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 27,681,528

CP: Tâm lý vặn vẹo · Hắc hóa · Thiếu nữ công x Tam quan bất chính · Lạnh bạc · Hung tàn thụ

(Tóm tắt: Hắc hóa tiện công x Tìm chết tra thụ)

Văn án Tiếp tục đọc