[C] BOSS tìm chết chỉ nam – Quyết Tuyệt – Ongoing~

boss-tim-chet-chi-namBoss tìm chết chỉ nam

Tác giả: Quyết Tuyệt

Thể loại: Song trùng sinh, tiền kỳ mạt thế sinh hóa hậu kỳ dị thế ma pháp, dị năng, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Tới chương 283

Tích phân: Tấn Giang 539,892,160

CP: Độc chiếm dục bạo biểu ∙ Hắc hóa trung khuyển công x Nhẫn nại độ bạo biểu ∙ Chán đời nữ vương thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Ta có thuốc a! – Y Lạc Thành Hỏa – Ongoing~ (New Updates: C739 – 805)

11Ta có thuốc a

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa

Thể loại: Xuyên việt, hệ thống, dị thế, huyền ảo, cường cường, thăng cấp lưu sảng văn, ngọt sủng

Tình trạng: Chương 805 ~

Tích phân: Tấn Giang 1,641,429,248

CP: Ôn nhu phúc hắc công x Nhuyễn manh quai xảo thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Vương đích hướng đạo – Thiên Sơn Đồng Miêu

vuong-dich-huong-daoVương đích hướng đạo

Tác giả: Thiên Sơn Đồng Miêu

Thể loại: Tương lai tinh tế, tiếu binh hướng đạo, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 39,840,344

CP: Ôn nhu bá đạo tiếu binh công x Hung tàn nhân thê hướng đạo thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Quốc dân nam thần trùng sinh ký – Phong Hoa Như Cựu

quoc-dan-nam-thanQuốc dân nam thần trùng sinh ký

Tác giả: Phong Hoa Như Cựu

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, showbiz, ngược tra, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 201,128,368

CP: Muộn tao trung khuyển công x Ôn nhã nữ vương thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Luận như thế nào bẻ thẳng phản phái – Sơn Huyệt Lai Phong

luan-nhu-the-naoLuận như thế nào bẻ thẳng phản phái

Tác giả: Sơn Huyệt Lai Phong

Thể loại: Xuyên thư, dị thế, tu chân, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 28,947,192

CP: Cao lãnh chính trực trung khuyển công x Tam quan bất chính hung tàn thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Khoái xuyên chi run rẩy đi vườn trường Sue – Manh Nhất

58Khoái xuyên chi run rẩy đi vườn trường Sue

Tác giả: Manh Nhất

Thể loại: Khoái xuyên, vườn trường

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 3,179,082

CP: Mỗi thế giới một CP

Văn án

Đọc tiếp

[C] Người máy chi liêu hán cuồng ma – Ngữ Hoặc Phi

nguoi-mayNgười máy chi liêu hán cuồng ma

Tác giả: Ngữ Hoặc Phi

Thể loại: Hiện đại, xuyên việt, showbiz, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 1,876,478

CP: Tự kỷ ngạo kiều công x Thiên nhiên hắc mặt than thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Xuyên thành Ma giáo giáo chủ chẩm yêu phá? – Vong Khách

xuyen-thanh-ma-giao-giao-chuXuyên thành Ma giáo giáo chủ chẩm yêu phá?

Tác giả: Vong Khách

Thể loại: Xuyên việt, cổ trang, giang hồ, hài hước, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 1,673,144

CP: Tinh phân phúc hắc công x Kiện khí thổ tào thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Dự khuyết tình địch – Khởi Ti Kê

149Dự khuyết tình địch

Tác giả: Khởi Ti Kê

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, tình địch biến tình nhân

Tình trạng: Đã hoàn thành

CP: Ngốc manh nhân thê công x Tự kỷ ngạo kiều thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Trùng sinh chi tra công cầu buông tha – Phục Trung Quân

trung-sinh-chi-tra-congTrùng sinh chi tra công cầu buông tha

Tác giả: Phục Trung Quân

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, showbiz, gương vỡ lại lành, ngược tâm

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 61,132,380

CP: Trước tra sau trung khuyển công x Trước tiện sau lãnh mạc thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Hôm nay bắt đầu cứu vớt thế giới – Nhân Sinh Nhược Sơ

hom-nay-bat-dauHôm nay bắt đầu cứu vớt thế giới

Tác giả: Nhân Sinh Nhược Sơ

Thể loại: Hiện đại, hệ thống, khoa kỹ, sinh hóa, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 51,314,812

CP: Tâm lý âm u cuồng khuyển công x Lạc quan hướng thượng kiện khí thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Liền bởi vì ta nhận sai ân nhân – Cổ Sân

lien-boi-viLiền bởi vì ta nhận sai ân nhân

Tác giả: Cổ Sân

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 25,655,156

CP: Kiện khí bá đạo công x Nhuyễn manh nhân thê thụ

Văn án

Đọc tiếp