Cập nhật truyện Ongoing~

STT

Tên truyện Tác giả Tiến độ

New Updates

1

Ta có thuốc a Y Lạc Thành Hỏa Chương 805

739 ~ 805

2

BOSS tìm chết chỉ nam Quyết Tuyệt Chương 313

284 ~ 313

3

Hiện đại thiên sư thực lục Y Lạc Thành Hỏa

Chương 150

4

Thiếu tướng tu chân nhật thường Mijia

Đã hoàn thành

115 ~ 127
(Hoàn)

5

Nam chủ ngươi băng Thanh Sắc đích Ngư

Chương 81

6

Đế Quốc Đoàn Tử Oa Qua Oa

Chương 152

7

Trùng sinh chi tiện thụ sẽ thành tra Trần Thế Chi Thương

Chương 73

 

[C] Tú ân ái đều phải chết – Lã Thiên Dật

tu-an-aiTú ân ái đều phải chết

Tác giả: Lã Thiên Dật

Thể loại: Hiện đại, võng du, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 266,844,128

CP: Thê nô công x Ngạo kiều thụ

Muộn tao công x Thổ tào thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Thời không lữ hành giả – Diệp Du Du

thoi-khong-lu-hanh-giaThời không lữ hành giả

Tác giả: Diệp Du Du

Thể loại: Khoái xuyên, chủ công, mỹ công cường thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 69,642,568

CP: Biệt nữu ngạo kiều độc miệng công x Tinh phân si hán biến thái thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Ta muốn cùng lão công ly hôn – Mộc Hề Nương

313Ta muốn cùng lão công ly hôn

Tác giả: Mộc Hề Nương

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

CP: Chiếm hữu dục bạo biểu cuồng khuyển công x Hậu thiên ỷ lại chứng đậu bức thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Biện pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt tình địch – Lâm Tiểu Dạng

tieu-diet-tinh-dichBiện pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt tình địch

Tác giả: Lâm Tiểu Dạng

Thể loại: Hiện đại, showbiz, tiền hôn hậu ái, chủ công, thoải mái

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 23,412,052

CP: Ngốc manh nhị thiếu công x Si hán muộn tao thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Tái thế vi thần – carrotmiao

tai-the-vi-thanTái thế vi thần

Tác giả: carrotmiao

Thể loại: Trùng sinh, cổ trang, loạn thế, cung đình, vi ngược

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 47,623,868

CP: Đế vương công x Mưu sĩ thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Hồi đầu không thấy hắn – Đao Thao Thao

304Hồi đầu không thấy hắn

Tác giả: Đao Thao Thao

Thể loại: Hiện đại, hiện thực hướng, showbiz

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 916,768

CP: Lãng tử hồi đầu công x Nội hướng bị động thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Ảnh đế hôn diễn cứ bị xóa – Tiểu Lâu Trần Tửu

anh-de-hon-dienẢnh đế hôn diễn cứ bị xóa

Tác giả: Tiểu Lâu Trần Tửu

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, báo thù, showbiz, ngọt sủng, dưỡng thành, ngụy huynh đệ niên hạ, mỹ công cường thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 34,813,396

CP: Nhân thê bệnh kiều công x Ưu nhã kiện khí thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Thiếu tướng tu chân nhật thường – Mijia [New Updates: C115 – 127 (Hoàn)]

thieu-tuong-tu-chanThiếu tướng tu chân nhật thường

Tác giả: Mijia

Thể loại: Xuyên việt, song giới, dị thế, tu chân, cường cường, ngọt sủng, thăng cấp lưu sảng văn

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 351,731,424

CP: Âm tình bất định tùy hứng ngây thơ mỹ nhân công x Kiệt ngạo bất kham hung tàn bá đạo lược tra thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Tô tổng là cái vạn nhân mê – Miêu Tể Yếu Cật Thảo

to-tong-la-cai-van-nhan-meTô tổng là cái vạn nhân mê

Tác giả: Miêu Tể Yếu Cật Thảo

Thể loại: Hiện đại, hào môn, hoan hỷ oan gia, trúc mã, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 23,221,738

CP: Mặt ngoài khốc soái tà mị nội bộ si hán cuồng khuyển bá đạo công x Vạn nhân mê thể chất ngoại cao lãnh nội thổ tào bát quái thụ

Văn án Đọc tiếp

[C] Lão công cứ luôn mặc trộm quần lót của ta – Nhất Ngôn Thi

270Lão công cứ luôn mặc trộm quần lót của ta

Tác giả: Nhất Ngôn Thi

Thể loại: Hiện đại, trúc mã, ngọt sủng, ngôi thứ nhất, chủng điền

Tình trạng: Đã hoàn thành

CP: Muộn tao công x Kiện khí thụ

Văn án

Đọc tiếp