[C] Ta có thuốc a! – Y Lạc Thành Hỏa – Ongoing~

11Ta có thuốc a

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa

Thể loại: Xuyên việt, hệ thống, dị thế, huyền ảo, cường cường, thăng cấp lưu sảng văn, ngọt sủng

Tình trạng: Chương 738 ~

Tích phân: Tấn Giang 1,641,429,248

CP: Ôn nhu phúc hắc công x Nhuyễn manh quai xảo thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Một chút cũng không trùng hợp – Tang Chỉ

7Một chút cũng không trùng hợp

Tác giả: Tang Chỉ

Thể loại: Hiện đại, phiên xướng, võng du, cường cường, gương vỡ lại lành

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 1,027,760

CP: Mặt than muộn tao công x Thanh lãnh phúc hắc thụ

Văn án Đọc tiếp

[C] Khoái xuyên chi vĩnh thế tướng tùy – Quất Sắc Điểu

10Khoái xuyên chi vĩnh thế tướng tùy

Tác giả: Quất Sắc Điểu

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, cường cường

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 30,475,992

CP: Tinh phân công x Thổ tào thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Hệ thống đang tan vỡ – Nhất Thế Hoa Thường

9Hệ thống đang tan vỡ

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Trùng sinh, huyền ảo, khoái xuyên, cường cường, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 374,688,736

CP: Lưu manh phúc hắc công x Nhuyễn manh hung tàn thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Đại đế đích thiêu thứ nhật thường – Mộc Tô Lý

8Đại đế đích thiêu thứ nhật thường

Tác giả: Mộc Tô Lý

Thể loại: Dị thế, huyền ảo, mạt pháp, cường cường, niên hạ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 140,746,192

CP: Biệt nữu đế vương công x Binh bĩ khiếm tấu thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Xuyên thư chi A Hoàng là Ma Tôn – Cổ Sân

6Xuyên thư chi A Hoàng là Ma Tôn

Tác giả: Cổ Sân

Thể loại: Xuyên thư, dị thế, tu chân, hệ thống, cường cường, ngọt sủng, sư đồ niên hạ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 16,367,603

CP: Bá đạo trung khuyển công x Ôn nhu thổ tào thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Đề tài nam thần – Lâm Tiểu Dạng

5Đề tài nam thần

Tác giả: Lâm Tiểu Dạng

Thể loại: Hiện đại, hệ thống, showbiz, hài hước, cường cường, chủ công, mỹ công cường thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 49,638,828

CP: Vạn nhân mê • Đối ngoại ngốc manh thiên chân đối thụ cường thế quỷ súc công x Bá đạo tổng tài • Đối ngoại xà tinh bệnh hung tàn đối công si hán trung khuyển thụ

Văn án Đọc tiếp

[C] Cô đích tự bế chứng hệ thống – Bình Thanh Nhạc

4Cô đích tự bế chứng hệ thống

Tác giả: Bình Thanh Nhạc

Thể loại: Cổ trang, dị thế, hệ thống, huyền ảo, ngọt sủng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 18,603,664

CP: Bá đạo cường thế công x Lãnh đạm tự bế thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Bách vạn pháo hôi quá đại giang – Đề Đăng Tiểu Quỷ

3Bách vạn pháo hôi quá đại giang

Tác giả: Đề Đăng Tiểu Quỷ

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, báo thù, cường cường

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 34,414,140

CP: Thiếu nữ trung khuyển công x Hắc hóa nữ vương thụ

Văn án

Đọc tiếp

[C] Ôn nhu như đao – Đăng Khô

41Ôn nhu như đao

Tác giả: Đăng Khô

Thể loại: Hiện đại, hào môn, gương vỡ lại lành, chủ công, vi ngược tâm

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tích phân: Tấn Giang 601,855

CP: Y quan cầm thú tra công x Khẩu thị tâm phi tiện thụ

Văn án

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 540 other followers